• Právě se nacházíte:
 •  
 • Produkty
 • Technické plasty
 • Počet produktů na stránku:
 • 10
 • 20
 • 40
 • 60

SILON DESKY

 
 
Více informací
Popis

Jedná se o klasický konstrukční plast s vynikajícími vlastnostmi a příznivou cenou.
Jeho využití je zejména ve strojírenství.
Technické využití
Alkalický polyamid PA 6 je vyráběný metodou polymeračního odlévání a umožňuje výrobu velkoobjemových odlitků přímo do forem podle požadavků odběratele.
Dostupnou cenou je zejména vhodný pro malosériovou a kusovou výrobu.
Tento konstrukční plast má zlepšení kluzné vlastnosti, určené především pro výrobu součástí s požadavkem na nízký koeficient tření. V mnoha případech nevyžaduje přídavné mazání a jeho modifikace umožňují regulovat jeho vlastnosti podle druhu aplikace.
Plastické hmoty na bázi polyamidu PA 6 se používají všude tam, kde:
je možnost koroze jiných materiálů
není možné zajistit pravidelné mazání, a kde z ekologických důvodů není možné použití klasických maziv
je potřeba snížit opotřebení a zabránit nadměrnému hluku
moderní konstrukce vyžadují nahradit tradičně používané materiály lehčí a cenově dostupnější surovinou
Přednosti polyamidu PA 6
vysoká mechanická pevnost a výborná houževnatost
dobrá opracovatelnost a teplotní vodivost
nízký koeficient tření a dobré el.izolační vlastnosti
dobrá chemická odolnost
Nejčastější aplikace
kluzná ložiska, kluzné a vodící desky
ozubená kola, bezhlučné převody
vačky, řemenice
těsnící kroužky
součásti pro těžké pracovní podmínky bez možnosti přídavného mazání

VLASTNOSTI (SUCHÝ MATERIÁL)
Hustota1,15g.cm-3
Bod tání215 – 235°C
Pevnost v tahu (přetržení)min. 65MPa
Mez kluzu v tahu68 – 73MPa
Tažnost30 – 50%
E-modul pružnosti v tahumin. 2450MPa
E-modul pružnosti v ohybumin. 2100MPa
Vrubová houževnatost Charpy 23°Cmin. 7kJ.m-2
Tvrdost (Shore D)Min. 80Sh
Vnitřní odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Povrchový odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Elektrická pevnost> 22kV/mm
Tepelná vodivost0,33W.m-10C
Opracování: Je bez problémů při dodržení doporučených podmínek pomocí běžných obráběcích strojů. Kvalitní povrch zajistí ostré nástroje z rychlořezné oceli a vhodná chladící média.

RozměrJednotka
PA 6 1000 x 610 x 8 mm XTks
PA 6 1000 x 610 x 10 mm XTks
PA 6 1000 x 610 x 15 mm XTks
PA 6 1000 x 610 x 20 mm XTks
PA 6 1000 x 610 x 30 mm XTks
PA 6 1000 x 610 x 40 mm XTks
PA 6 1000 x 610 x 50 mm XTks
Ostatní rozměry a přířezy na poptávku.
V případě, že požadujete černý materiál, napište při objednání za obj.číslo písmeno „G“

&post_id=719
 
 

SILON TYČE

 
 
Více informací
Popis

Jedná se o klasický konstrukční plast s vynikajícími vlastnostmi a příznivou cenou.
Jeho využití je zejména ve strojírenství.
Technické využití
Alkalický polyamid PA 6 je vyráběný metodou polymeračního odlévání a umožňuje výrobu velkoobjemových odlitků přímo do forem podle požadavků odběratele.
Dostupnou cenou je zejména vhodný pro malosériovou a kusovou výrobu.
Tento konstrukční plast má zlepšení kluzné vlastnosti, určené především pro výrobu součástí s požadavkem na nízký koeficient tření. V mnoha případech nevyžaduje přídavné mazání a jeho modifikace umožňují regulovat jeho vlastnosti podle druhu aplikace.
Plastické hmoty na bázi polyamidu PA 6 se používají všude tam, kde:
je možnost koroze jiných materiálů
není možné zajistit pravidelné mazání, a kde z ekologických důvodů není možné použití klasických maziv
je potřeba snížit opotřebení a zabránit nadměrnému hluku
moderní konstrukce vyžadují nahradit tradičně používané materiály lehčí a cenově dostupnější surovinou
Přednosti polyamidu PA 6
vysoká mechanická pevnost a výborná houževnatost
dobrá opracovatelnost a teplotní vodivost
nízký koeficient tření a dobré el.izolační vlastnosti
dobrá chemická odolnost
Nejčastější aplikace
kluzná ložiska, kluzné a vodící desky
ozubená kola, bezhlučné převody
vačky, řemenice
těsnící kroužky
součásti pro těžké pracovní podmínky bez možnosti přídavného mazání

VLASTNOSTI (SUCHÝ MATERIÁL)
Hustota1,15g.cm-3
Bod tání215 – 235°C
Pevnost v tahu (přetržení)min. 65MPa
Mez kluzu v tahu68 – 73MPa
Tažnost30 – 50%
E-modul pružnosti v tahumin. 2450MPa
E-modul pružnosti v ohybumin. 2100MPa
Vrubová houževnatost Charpy 23°Cmin. 7kJ.m-2
Tvrdost (Shore D)Min. 80Sh
Vnitřní odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Povrchový odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Elektrická pevnost> 22kV/mm
Tepelná vodivost0,33W.m-10C
Opracování: Je bez problémů při dodržení doporučených podmínek pomocí běžných obráběcích strojů. Kvalitní povrch zajistí ostré nástroje z rychlořezné oceli a vhodná chladící média.

Silon d = 1 metrJednotka
SA 6 ∅ 10 mmks
SA 6 ∅ 12 mmks
SA 6 ∅ 15 mmks
SA 6 ∅ 16 mmks
SA 6 ∅ 18 mmks
SA 6 ∅ 20 mmks
SA 6 ∅ 25 mmks
SA 6 ∅ 30 mmks
SA 6 ∅ 35 mmks
SA 6 ∅ 40 mmks
SA 6 ∅ 45 mmks
PA 6 ∅ 50 mmks
PA 6 ∅ 60 mmks
PA 6 ∅ 70 mmks
PA 6 ∅ 80 mmks
PA 6 ∅ 90 mmks
PA 6 ∅ 100 mmks
PA 6 ∅ 110 mmks
PA 6 ∅ 120 mmks
PA 6 ∅ 130 mmks
PA 6 ∅ 140 mmks
PA 6 ∅ 150 mmks
PA 6 ∅ 160 mmks
PA 6 ∅ 170 mmks
PA 6 ∅ 180 mmks
PA 6 ∅ 190 mmks
PA 6 ∅ 200 mmks
PA 6 ∅ 210 mmks
PA 6 ∅ 220 mmks
PA 6 ∅ 230 mmks
PA 6 ∅ 240 mmks
PA 6 ∅ 250 mmks
PA 6 ∅ 260 mmks
PA 6 ∅ 280 mmks
PA 6 ∅ 300 mmks
V případě, že požadujete černý materiál, napište při objednání za obj.číslo písmeno „G“.
Další rozměry případně trubky na poptávku.

&post_id=721
 
 

PTFE BLOK S OTVOREM

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Rozměr
∅ 60 x 40 x 150 mm
∅ 70 x 30 x 150 mm
∅ 70 x 35 x 150 mm
∅ 70 x 40 x 150 mm
∅ 70 x 50 x 150 mm
∅ 80 x 20 x 150 mm
∅ 80 x 30 x 150 mm
∅ 80 x 40 x 150 mm
∅ 80 x 50 x 150 mm
∅ 90 x 20 x 150 mm
∅ 90 x 30 x 150 mm
∅ 90 x 40 x 150 mm
∅ 90 x 50 x 150 mm
∅ 100 x 20 x 150 mm
∅ 100 x 30 x 150 mm
∅ 100 x 30 x 100 mm
∅ 100 x 40 x 150 mm
∅ 100 x 50 x 150 mm
∅ 120 x 20 x 150 mm
∅ 120 x 30 x 150 mm
∅ 120 x 40 x 150 mm
∅ 120 x 50 x 150 mm
∅ 130 x 20 x 150 mm
∅ 130 x 30 x 150 mm
∅ 130 x 40 x 150 mm
∅ 130 x 50 x 150 mm
∅ 140 x 20 x 150 mm
∅ 140 x 30 x 150 mm
∅ 140 x 40 x 150 mm
∅ 140 x 50 x 150 mm
∅ 150 x 50 x 150 mm

&post_id=723
 
 

PTFE DESKA 300 x 300 mm

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

RozměrJednotka
300 x 300 x 1 mmks
300 x 300 x 1,5 mmks
300 x 300 x 2 mmks
300 x 300 x 3 mmks
300 x 300 x 4 mmks
300 x 300 x 5 mmks
300 x 300 x 6 mmks
300 x 300 x 10 mmks
300 x 300 x 15 mmks
300 x 300 x 20 mmks
300 x 300 x 25 mmks
300 x 300 x 30 mmks
300 x 300 x 35 mmks
300 x 300 x 40 mmks
300 x 300 x 50 mmks
300 x 300 x 60 mmks

&post_id=724
 
 

PTFE DESKA 400 x 400 mm

 
Použití
 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

RozměrJednotka
400 x 400 x 1 mmks
400 x 400 x 1,5 mmks
400 x 400 x 2 mmks
400 x 400 x 3 mmks
400 x 400 x 4 mmks
400 x 400 x 5 mmks
400 x 400 x 6 mmks
400 x 400 x 8 mmks
400 x 400 x 10 mmks
400 x 400 x 12 mmks
400 x 400 x 15 mmks
400 x 400 x 20 mmks
400 x 400 x 30 mmks
400 x 400 x 40 mmks
400 x 400 x 50 mmks
400 x 400 x 60 mmks

&post_id=726
 
 

PTFE DESKA 1200 x 1200 mm

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

RozměrJednotka
1200 x 1200 x 1 mmks
1200 x 1200 x 1,5 mmks
1200 x 1200 x 2 mmks
1200 x 1200 x 2,5 mmks
1200 x 1200 x 3 mmks
1200 x 1200 x 4 mmks
1200 x 1200 x 5 mmks
1200 x 1200 x 6 mmks
1200 x 1200 x 8 mmks
1200 x 1200 x 10 mmks
1200 x 1200 x 12 mmks
1200 x 1200 x 15 mmks
1200 x 1200 x 20 mmks
1200 x 1200 x 25 mmks
Ostatní tloušťky a rozměry pouze na objednávku.

&post_id=727
 
 

PTFE ZÁVITOVÁ PÁSKA

 
Použití
 • Utěsňování závitových spojů
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

RozměrJednotka
12 x 0,076 mmks
12 x 0,1 mmks
12 x 0,1 mm – zlatáks
12 x 0,2 mmks
19 x 0,076 mmks
19 x 0,1 mmks
19 x 0,2 mmks
25 x 0,076 mmks
25 x 0,2 mmks

&post_id=728
 
 

PTFE TĚSNICÍ PÁSKA EXP.

 
Použití
 • Expandovaný (napěněný) teflon
 • odolává vysokým tlakům (20 MPa kapaniny, 14 MPa – plyny)
 • teplotní odolnost -240 až +280°C
 • snadná montáž díky samolepicí vrstvě
 • jednoduchá aplikace na složité tvarové příruby
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

RozměrBalení (m)
3 x 1,5 mm25
5 x 2 mm25
7 x 2,5 mm25
10 x 3 mm10
12 x 4 mm10
14 x 5 mm10
17 x 6 mm5
20 x 7 mm5
20 x 10 mm5
25 x 5 mm5
25 x 8 mm5
30 x 10 mm5
40 x 5 mm5

&post_id=729
 
 

PTFE TYČ

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Rozměr
∅ 6 mm
∅ 8 mm
∅ 10 mm
∅ 12 mm
∅ 15 mm
∅ 16 mm
∅ 20 mm
∅ 22 mm
∅ 25 mm
∅ 30 mm
∅ 35 mm
∅ 40 mm
∅ 45 mm
∅ 50 mm
∅ 58 mm
∅ 60 mm
∅ 70 mm
∅ 80 mm
∅ 85 mm
∅ 88 mm
∅ 90 mm
∅ 100 mm
∅ 120 mm
∅ 150 mm
∅ 200 mm
Ostatní průměry na zakázku.
Lze dodat i trubky. Dodání na zakázku. Rozměrová řada na požádání.
 

&post_id=735
 
 

POLYACETAL POM C – KOPOLYMER POLYACETALU

 
Použití
 • strojírenství, chemický průmysl, dopravní technika, potravinářství, elektrotechnický průmysl, kluzná ložiska, pouzdra, vodící lišty, díly pump, výztuhy
 • barva přírodní, černý (trubky pouze v přírodní barvě)
 
 
Více informací
Popis

Krystalický polymer vyráběný polymerizací formaldehydu, široce používán pro výborné mechanické vlastnosti, minimální navlhavost a výbornou obrobitelnost, vhodný na výrobu přesných dílů, dobrá chemická odolnost, schválený pro využití v lékařské a potravinářské technice. Dobré kluzné a otěrové vlastnosti, vysoká pevnost a tuhost, odolný proti hydrolýze, dobrý elektrický izolant, dobrá houževnatost, vysoce tepelně odolný.
Vlastnosti: kopolymer acetalu bez příplně, vyšší odolnost vůči hydrolýze, vysoká odolnost vůči únavě materiálu, nízký součinitel tření, schválený pro použití v potravinářství, odolnost vůči horké vodě.

Rozměrové řady

TYČEFOLIE/DESKYTRUBKY
∅ 6 – 300 mms. 0,5 – 100 mm∅ 25 – 500 mm

&post_id=1547