• Právě se nacházíte:
 •  
 • Produkty
 • Technické plasty
 • Počet produktů na stránku:
 • 10
 • 20
 • 40
 • 60

SILON DESKY

 
 
Více informací
Popis

Jedná se o klasický konstrukční plast s vynikajícími vlastnostmi a příznivou cenou.
Jeho využití je zejména ve strojírenství.
Technické využití
Alkalický polyamid PA 6 je vyráběný metodou polymeračního odlévání a umožňuje výrobu velkoobjemových odlitků přímo do forem podle požadavků odběratele.
Dostupnou cenou je zejména vhodný pro malosériovou a kusovou výrobu.
Tento konstrukční plast má zlepšení kluzné vlastnosti, určené především pro výrobu součástí s požadavkem na nízký koeficient tření. V mnoha případech nevyžaduje přídavné mazání a jeho modifikace umožňují regulovat jeho vlastnosti podle druhu aplikace.
Plastické hmoty na bázi polyamidu PA 6 se používají všude tam, kde:
je možnost koroze jiných materiálů
není možné zajistit pravidelné mazání, a kde z ekologických důvodů není možné použití klasických maziv
je potřeba snížit opotřebení a zabránit nadměrnému hluku
moderní konstrukce vyžadují nahradit tradičně používané materiály lehčí a cenově dostupnější surovinou
Přednosti polyamidu PA 6
vysoká mechanická pevnost a výborná houževnatost
dobrá opracovatelnost a teplotní vodivost
nízký koeficient tření a dobré el.izolační vlastnosti
dobrá chemická odolnost
Nejčastější aplikace
kluzná ložiska, kluzné a vodící desky
ozubená kola, bezhlučné převody
vačky, řemenice
těsnící kroužky
součásti pro těžké pracovní podmínky bez možnosti přídavného mazání

VLASTNOSTI (SUCHÝ MATERIÁL)
Hustota1,15g.cm-3
Bod tání215 – 235°C
Pevnost v tahu (přetržení)min. 65MPa
Mez kluzu v tahu68 – 73MPa
Tažnost30 – 50%
E-modul pružnosti v tahumin. 2450MPa
E-modul pružnosti v ohybumin. 2100MPa
Vrubová houževnatost Charpy 23°Cmin. 7kJ.m-2
Tvrdost (Shore D)Min. 80Sh
Vnitřní odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Povrchový odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Elektrická pevnost> 22kV/mm
Tepelná vodivost0,33W.m-10C
Opracování: Je bez problémů při dodržení doporučených podmínek pomocí běžných obráběcích strojů. Kvalitní povrch zajistí ostré nástroje z rychlořezné oceli a vhodná chladící média.

Obj. kódRozměrJednotka
08211000061008PA 6 1000 x 610 x 8 mm XTks
08211000061010PA 6 1000 x 610 x 10 mm XTks
08211000061015PA 6 1000 x 610 x 15 mm XTks
08211000062020PA 6 1000 x 610 x 20 mm XTks
08211000061030PA 6 1000 x 610 x 30 mm XTks
08211000061040PA 6 1000 x 610 x 40 mm XTks
08211000061050PA 6 1000 x 610 x 50 mm XTks
Ostatní rozměry a přířezy na poptávku.
V případě, že požadujete černý materiál, napište při objednání za obj.číslo písmeno „G“

&post_id=719
 
 

SILON TYČE

 
 
Více informací
Popis

Jedná se o klasický konstrukční plast s vynikajícími vlastnostmi a příznivou cenou.
Jeho využití je zejména ve strojírenství.
Technické využití
Alkalický polyamid PA 6 je vyráběný metodou polymeračního odlévání a umožňuje výrobu velkoobjemových odlitků přímo do forem podle požadavků odběratele.
Dostupnou cenou je zejména vhodný pro malosériovou a kusovou výrobu.
Tento konstrukční plast má zlepšení kluzné vlastnosti, určené především pro výrobu součástí s požadavkem na nízký koeficient tření. V mnoha případech nevyžaduje přídavné mazání a jeho modifikace umožňují regulovat jeho vlastnosti podle druhu aplikace.
Plastické hmoty na bázi polyamidu PA 6 se používají všude tam, kde:
je možnost koroze jiných materiálů
není možné zajistit pravidelné mazání, a kde z ekologických důvodů není možné použití klasických maziv
je potřeba snížit opotřebení a zabránit nadměrnému hluku
moderní konstrukce vyžadují nahradit tradičně používané materiály lehčí a cenově dostupnější surovinou
Přednosti polyamidu PA 6
vysoká mechanická pevnost a výborná houževnatost
dobrá opracovatelnost a teplotní vodivost
nízký koeficient tření a dobré el.izolační vlastnosti
dobrá chemická odolnost
Nejčastější aplikace
kluzná ložiska, kluzné a vodící desky
ozubená kola, bezhlučné převody
vačky, řemenice
těsnící kroužky
součásti pro těžké pracovní podmínky bez možnosti přídavného mazání

VLASTNOSTI (SUCHÝ MATERIÁL)
Hustota1,15g.cm-3
Bod tání215 – 235°C
Pevnost v tahu (přetržení)min. 65MPa
Mez kluzu v tahu68 – 73MPa
Tažnost30 – 50%
E-modul pružnosti v tahumin. 2450MPa
E-modul pružnosti v ohybumin. 2100MPa
Vrubová houževnatost Charpy 23°Cmin. 7kJ.m-2
Tvrdost (Shore D)Min. 80Sh
Vnitřní odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Povrchový odpor (vzorky„as made”)>10^10ohm
Elektrická pevnost> 22kV/mm
Tepelná vodivost0,33W.m-10C
Opracování: Je bez problémů při dodržení doporučených podmínek pomocí běžných obráběcích strojů. Kvalitní povrch zajistí ostré nástroje z rychlořezné oceli a vhodná chladící média.

Obj. kódSilon d = 1 metrJednotka
080M2010SA 6 ∅ 10 mmks
080M2012SA 6 ∅ 12 mmks
080M2015SA 6 ∅ 15 mmks
080M2016SA 6 ∅ 16 mmks
080M2018 SA 6 ∅ 18 mmks
080M2020SA 6 ∅ 20 mmks
080M2025SA 6 ∅ 25 mmks
080M2030SA 6 ∅ 30 mmks
080M2035SA 6 ∅ 35 mmks
080M2040SA 6 ∅ 40 mmks
080M2045SA 6 ∅ 45 mmks
082M2050PA 6 ∅ 50 mmks
082M2060PA 6 ∅ 60 mmks
082M2070PA 6 ∅ 70 mmks
082M2080PA 6 ∅ 80 mmks
082M2090PA 6 ∅ 90 mmks
082M2100PA 6 ∅ 100 mmks
082M2110PA 6 ∅ 110 mmks
082M2120PA 6 ∅ 120 mmks
082M2130PA 6 ∅ 130 mmks
082M2140PA 6 ∅ 140 mmks
082M2150PA 6 ∅ 150 mmks
082M2160PA 6 ∅ 160 mmks
082M2170PA 6 ∅ 170 mmks
082M2180PA 6 ∅ 180 mmks
082M2190PA 6 ∅ 190 mmks
082M2200PA 6 ∅ 200 mmks
082M2210PA 6 ∅ 210 mmks
082M2220PA 6 ∅ 220 mmks
082M2230PA 6 ∅ 230 mmks
082M2240PA 6 ∅ 240 mmks
082M2250PA 6 ∅ 250 mmks
082M2260PA 6 ∅ 260 mmks
082M2280PA 6 ∅ 280 mmks
082M2300PA 6 ∅ 300 mmks
V případě, že požadujete černý materiál, napište při objednání za obj.číslo písmeno „G“.
Další rozměry případně trubky na poptávku.

&post_id=721
 
 

PTFE BLOK S OTVOREM

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměrJednotka
0817060040150∅ 60 x 40 x 150 mm
0817070030150∅ 70 x 30 x 150 mm
0817070035150∅ 70 x 35 x 150 mm
0817070040150∅ 70 x 40 x 150 mm
0817070050150∅ 70 x 50 x 150 mm
0817080020150∅ 80 x 20 x 150 mm
0817080030150∅ 80 x 30 x 150 mm
0817080040150∅ 80 x 40 x 150 mm
0817080050150∅ 80 x 50 x 150 mm
0817090020150∅ 90 x 20 x 150 mm
0817090030150∅ 90 x 30 x 150 mm
0817090040150∅ 90 x 40 x 150 mm
0817090050150∅ 90 x 50 x 150 mm
0817100020150∅ 100 x 20 x 150 mm
0817100030150∅ 100 x 30 x 150 mm
0817100030100∅ 100 x 30 x 100 mm
0817100040150∅ 100 x 40 x 150 mm
0817100050150∅ 100 x 50 x 150 mm
0817120020150∅ 120 x 20 x 150 mm
0817120030150∅ 120 x 30 x 150 mm
0817120040150∅ 120 x 40 x 150 mm
0817120050150∅ 120 x 50 x 150 mm
0817130020150∅ 130 x 20 x 150 mm
0817130030150∅ 130 x 30 x 150 mm
0817130040150∅ 130 x 40 x 150 mm
0817130050150∅ 130 x 50 x 150 mm
0817140020150∅ 140 x 20 x 150 mm
0817140030150∅ 140 x 30 x 150 mm
0817140040150∅ 140 x 40 x 150 mm
0817140050150∅ 140 x 50 x 150 mm
0817150050150∅ 150 x 50 x 150 mm

&post_id=723
 
 

PTFE DESKA 300 x 300 mm

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměrJednotka
081103000300010300 x 300 x 1 mmks
081103000300015300 x 300 x 1,5 mmks
081103000300020300 x 300 x 2 mmks
081103000300030300 x 300 x 3 mmks
081103000300040300 x 300 x 4 mmks
081103000300050300 x 300 x 5 mmks
081103000300060300 x 300 x 6 mmks
081103000300100300 x 300 x 10 mmks
081103000300150300 x 300 x 15 mmks
081103000300200300 x 300 x 20 mmks
081103000300250300 x 300 x 25 mmks
081103000300300300 x 300 x 30 mmks
081103000300350300 x 300 x 35 mmks
081103000300400300 x 300 x 40 mmks
081103000300500300 x 300 x 50 mmks
081103000300600300 x 300 x 60 mmks

&post_id=724
 
 

PTFE DESKA 400 x 400 mm

 
Použití
 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměrJednotka
081104000400010400 x 400 x 1 mmks
081104000400015400 x 400 x 1,5 mmks
081104000400020400 x 400 x 2 mmks
081104000400030400 x 400 x 3 mmks
081104000400040400 x 400 x 4 mmks
081104000400050400 x 400 x 5 mmks
081104000400060400 x 400 x 6 mmks
081104000400080400 x 400 x 8 mmks
081104000400100400 x 400 x 10 mmks
081104000400102400 x 400 x 12 mmks
081104000400150400 x 400 x 15 mmks
081104000400200400 x 400 x 20 mmks
081104000400300400 x 400 x 30 mmks
081104000400400400 x 400 x 40 mmks
081104000400500400 x 400 x 50 mmks
081104000400600400 x 400 x 60 mmks

&post_id=726
 
 

PTFE DESKA 1200 x 1200 mm

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměrJednotka
0811120012000101200 x 1200 x 1 mmks
0811120012000151200 x 1200 x 1,5 mmks
0811120012000201200 x 1200 x 2 mmks
0811120012000251200 x 1200 x 2,5 mmks
0811120012000301200 x 1200 x 3 mmks
0811120012000401200 x 1200 x 4 mmks
0811120012000501200 x 1200 x 5 mmks
0811120012000601200 x 1200 x 6 mmks
0811120012000801200 x 1200 x 8 mmks
0811120012001001200 x 1200 x 10 mmks
0811120012001201200 x 1200 x 12 mmks
0811120012001501200 x 1200 x 15 mmks
0811120012002001200 x 1200 x 20 mmks
0811120012002501200 x 1200 x 25 mmks

Ostatní tloušťky a rozměry pouze na objednávku.

&post_id=727
 
 

PTFE ZÁVITOVÁ PÁSKA

 
Použití
 • Utěsňování závitových spojů
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměrJednotka
0814120007612 x 0,076 mmks
08141200112 x 0,1 mmks
081412001112 x 0,1 mm – zlatáks
08141200212 x 0,2 mmks
0814190007619 x 0,076 mmks
08141900119 x 0,1 mmks
08141900219 x 0,2 mmks
0814250007625 x 0,076 mmks
08142500225 x 0,2 mmks

&post_id=728
 
 

PTFE TĚSNICÍ PÁSKA EXP.

 
Použití
 • Expandovaný (napěněný) teflon
 • odolává vysokým tlakům (20 MPa kapaniny, 14 MPa – plyny)
 • teplotní odolnost -240 až +280°C
 • snadná montáž díky samolepicí vrstvě
 • jednoduchá aplikace na složité tvarové příruby
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměrBalení (m)
0814030153 x 1,5 mm25
081405025 x 2 mm25
0814070257 x 2,5 mm25
0814100310 x 3 mm10
0814120412 x 4 mm10
0814140514 x 5 mm10
0814170617 x 6 mm5
0814200720 x 7 mm5
0814201020 x 10 mm5
0814250525 x 5 mm5
0814250825 x 8 mm5
0814301030 x 10 mm5
0814400540 x 5 mm5

&post_id=729
 
 

PTFE TYČ

 
 
Více informací
Popis

Teflon je obchodní označení pro polytetrafluoretylen (zn. PTFE), který je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho
charakteristické vlastnosti:
vynikající chemická odolnost
výborná odolnost proti vysokým teplotám +250 °C
výborné dielektrické vlastnosti
odolnost proti stárnutí
nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
dobré kluzné vlastnosti
Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na fyziologické vlastnosti, nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.
Tepelná odolnost
PTFE je odolné v rozmezí teplot od -170 °C do +250 °C.
Zápalnost
PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575 °C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Elektrické vlastnosti
PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti. Elektrická pevnost je vyšší než 10 kV/mm.
Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádkově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm. cm.
Chemická odolnost
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot.
U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Fyzikální vlastnosti
PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot.
Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.
Hustota je 2,15 – 2,25.103 kg/m3 .
Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11.
Běžně dodáváme čistý PTFE, ale je možno dodat pro speciální aplikace i materiál plněný např. uhlíkem, bronzem apod.

Obj. kódRozměr
0812006∅ 6 mm
0812008∅ 8 mm
0812010∅ 10 mm
0812012∅ 12 mm
0812015∅ 15 mm
0812016∅ 16 mm
0812020∅ 20 mm
0812022∅ 22 mm
0812025∅ 25 mm
0812030∅ 30 mm
0812035∅ 35 mm
0812040∅ 40 mm
0812045∅ 45 mm
0812050∅ 50 mm
0812058∅ 58 mm
0812060∅ 60 mm
0812070∅ 70 mm
0812080∅ 80 mm
0812085∅ 85 mm
0812088∅ 88 mm
0812090∅ 90 mm
0812100∅ 100 mm
0812120∅ 120 mm
0812150∅ 150 mm
0812200∅ 200 mm

Ostatní průměry na zakázku.
Lze dodat i trubky. Dodání na zakázku. Rozměrová řada na požádání.
 

&post_id=735
 
 

POLYACETAL POM C – KOPOLYMER POLYACETALU

 
Použití
 • strojírenství, chemický průmysl, dopravní technika, potravinářství, elektrotechnický průmysl, kluzná ložiska, pouzdra, vodící lišty, díly pump, výztuhy
 • barva přírodní, černý (trubky pouze v přírodní barvě)
 
 
Více informací
Popis

Krystalický polymer vyráběný polymerizací formaldehydu, široce používán pro výborné mechanické vlastnosti, minimální navlhavost a výbornou obrobitelnost, vhodný na výrobu přesných dílů, dobrá chemická odolnost, schválený pro využití v lékařské a potravinářské technice. Dobré kluzné a otěrové vlastnosti, vysoká pevnost a tuhost, odolný proti hydrolýze, dobrý elektrický izolant, dobrá houževnatost, vysoce tepelně odolný.
Vlastnosti: kopolymer acetalu bez příplně, vyšší odolnost vůči hydrolýze, vysoká odolnost vůči únavě materiálu, nízký součinitel tření, schválený pro použití v potravinářství, odolnost vůči horké vodě.

Rozměrové řady

TYČEFOLIE/DESKYTRUBKY
∅ 6 – 300 mms. 0,5 – 100 mm∅ 25 – 500 mm

&post_id=1547